IWIN cam kết bảo vệ quyền riêng tư của tất cả khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là quan trọng và chúng tôi sẽ tôn trọng nó.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Quyền Riêng Tư Tại IWIN
Quyền Riêng Tư Tại IWIN

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật an ninh mạnh mẽ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được an toàn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Bạn có quyền truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về quyền riêng tư tại IWIN, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư của IWIN

IWIN cam kết bảo vệ quyền riêng tư của tất cả khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là quan trọng và chúng tôi sẽ tôn trọng nó.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

  • Tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính
  • Thông tin tài khoản, chẳng hạn như tên người dùng, mật khẩu, số dư tài khoản
  • Thông tin giao dịch, chẳng hạn như lịch sử cược, lịch sử rút tiền
  • Thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như thông tin trong hồ sơ cá nhân của bạn

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm đăng ký tài khoản, quản lý tài khoản, xử lý giao dịch
  • Liên hệ với bạn về dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như thông báo về thay đổi chính sách, khuyến mãi
  • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

  • Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người cần thông tin cá nhân của bạn để thực hiện dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán
  • Các cơ quan chính phủ, nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật an ninh mạnh mẽ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được an toàn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi.

Để thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected]

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.